Arbetsmiljöpolicy

Vi skall alla samverka för en säker och trivsam arbetsmiljö och med god marginal uppfylla krav enligt gällande lagstiftning.
Vi skall arbeta för att medarbetare får omväxlande arbeten och vi skall hålla sjukfrånvaro och arbetsskador på låg nivå.
Samtliga skall ha utbildning och kunnighet för det arbete de skall utföra. Då nya risker upptäcks gör vi en riskbedömning och vidtar de åtgärder som behövs. Riskbedömning görs skriftligen.

Magnus Ahl
Verkställande direktör

Miljö samarbeten

Broby Sprutmålning AB har tillsammans med Sysav installerat ett miljösystem där vårt avfallsansvar till fullo uppfyller krav enligt gällande lagstiftning.