GDPR

Denna dataskyddspolicy informerar om hur Broby Sprutmålning AB
använder och hanterar personuppgifter i enlighet med rådande lagstiftning och förordning.

Hantering av personuppgifter
För att kunna bedriva affärsverksamhet, behöver vi behandla personuppgifter enligt nedan.
Vi gör det med största hänsyn till den enskildes integritet.

Insamling och användning av data
Information och användning av data som samlas in från såsom webbplatser, kontaktuppgifter via mail och telefon samt kund och leverantörsmöten är tex: Namn på kontaktperson (referenser) och telefon samt mailadresser tillhörande kontaktpersonerna, arbetstitel och position i företaget, faktura och leveransadresser, organisations/personnummer, bankgiro, bankkontonummer, etc.
Detta för att kunna göra affärer med våra kunder och leverantörer.

Historik
Historiska personuppgifter så som tidigare köp, betalning och kredithistorik sparas i syfte för utvärdering mm.

Kontakt med oss
Information som vi får utifrån av att man kontaktar oss och som själva presenterar sig,
tex så som förfrågningar, presentation, i försäljningssyfte eller av andra anledningar tar kontakt med oss sparas i den mån det kan vara av intresse för vår verksamhet både i nu tid men även i framtiden.

Utlämnande/ överföring av personuppgifter
Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till berörda myndigheter
Uppgifter kan även behövas lämnas ut till tredje part, exempelvis som underleverantörer, återförsäljare och distributörer mm. för att kunna genomföra uppdraget.

Varaktighet för lagring
Information sparas så länge den är nödvändig för sitt syfte eller så länge det krävs enligt lag eller redovisningskrav.

Återkomst till dina uppgifter
Personer som vi lagrar uppgifter om har rätt att få tillgång till sina uppgifter och få felaktiga uppgifter rättade.
Personer har rätt att ta tillbaka sitt samtycke till insamling och få sina uppgifter raderade om ingalagliga hinder finns.

Ansvar
Broby Sprutmålning AB skall inte hållas ansvarig för personuppgifter som kan komma att tillhandahållas från tredje part.