Välkommen till Broby Sprutmålning AB

Ni ser det vi gör, med kvalitet!

Broby Sprutmålning AB startades 1991

Här finns både kunnande och kapacitet för avancerad såväl som enkel ytbehandling. Med mer än 30 års erfarenhet vet vi vad vi talar om.

Vår styrka är flexibiliteten

Vår anläggning på 2300kvm innehåller en maskinpark som kontinuerligt uppgraderas med senaste teknik. Vi utför styckvis målning, prototypmålning och långa serier med hög effektivitet. Vår lyftkapacitet är upp till 20 ton och vi hanterar längder upp till 30 meter.
En spridning av små och stora kunder har gett oss stor erfarenhet av att hantera olika kundkrav och vi deltar även aktivt i kundprojekt där logistik/målning är en viktig del för en kostnadseffektiv totallösning.

Rustade för framtiden

Under årens lopp har verksamheten stått inför en hel del förändringar och investeringar har gjorts för att möta kraven i ett modernt samhälle. Det innebär att vi kan tillgodose kundens behov och har möjlighet att växa under kontrollerade former för bästa möjliga slutresultat.

För servicearbeten i Stockholms tunnelbana:
Exempel på 3D-modell och animation.
Lackering utförd på aluminiumplåt och stålchassi.

Våra tjänster

Ytbehandling

Ytbehandlingen anpassas efter den miljö som konstruktionen ska användas i.

Lackering

Blästring, spackling och lackering utförs till tunga fordon såsom lastbilar, släp, truckar och lastmaskiner mm.

Montering

Broby Sprutmålning AB erbjuder även slutmontering på målade detaljer innan leverans till kund.

Utejobb

Broby Sprutmålning AB är ett komplett ytbehandlingsföretag då vi även kan erbjuda kunden att följa med projektet från vår verkstad ut på montageplats för färdigställning vid behov.

Glaskuleblästring i totalrenoverad glaskulehall

I dag kan vi hantera allt från små bitar till konstruktioner med en längd på 10 m, bredd på 6 m och en höjd på 3,5 m under normala driftförhållanden.

Industrimålning / Stationsmålning

Rätt ytbehandling är av avgörande betydelse för livslängd och funktion hos stålkonstruktioner.

Facebook