När det gäller rostskyddsmålning & lackering

Telefon: 044-470 05
Våra tjänster

Ytbehandling
Ytbehandlingen anpassas efter den miljö som konstruktionen ska användas i. Vi erbjuder industrilackering och brandskyddsmålning och mer traditionell rostskyddsmålning. Blästring är viktig för resultatet. Vi använder oss av fristråleblästring, automatisk slungrensning och glaskuleblästring. Ytbehandling på galvat är något av en specialitet.

Lackering
Blästring, spackling och lackering utförs till tunga fordon såsom lastbilar, släp, truckar och lastmaskiner mm.
Montering
Broby Sprutmålning AB erbjuder även slutmontering på målade detaljer innan leverans till kund.

Utejobb
Broby Sprutmålning AB är ett komplett ytbehandlingsföretag då vi även kan erbjuda kunden att följa med projektet från vår verkstad ut på montageplats för färdigställning vid behov. Vi kan även utrusta mobila containers anpassade för de flesta uppdrag där vi själva även står för utkörningen.Glaskuleblästring i totalrenoverad glaskulehall
I dag kan vi hantera allt från små bitar till konstruktioner med en längd på 10 m, bredd på 6 m och en höjd på 3,5 m under normala driftförhållanden. Lösningar för längre enheter finns. Vid hantering av rostfria material är det oerhört viktigt att kunna särskilja svart material från rostfritt för att undvika att det rostfria materialet ”smittas” och blir rostbenäget.
Industrimålning / Stationsmålning
Rätt ytbehandling är av avgörande betydelse för livslängd och funktion hos stålkonstruktioner. På Broby Sprutmålning AB finns både kunnande och kapacitet för avancerad såväl som enkel ytbehandling. Stål utsätts ofta för hårda påfrestningar, korrosion, oljor och frätande syror. Broby Sprutmålning anpassar ytbehandlingen efter den miljö som konstruktionen ska användas i, vilket ger trygghet för kunden och garanti för bästa totalekonomi.

Broby Sprutmålning kan ta emot riktigt stora konstruktioner för ytbehandling. Den övre gränsen för dessa konstruktioner är en längd på 30 meter och en bredd på 5,5 meter. Vi hanterar tyngder upp till 20 ton. Blästringen är viktig för resultatet. Vi använder oss av såväl fristråleblästring som automatisk slungblästring och glaskuleblästring.


Slungblästring

Takstolar

Konvejerbana

Naturligtvis finns en rad kontrollfunktioner inbyggda för att garantera kvaliteten. Dagligen kontrolleras luftfuktighet och ståltemperatur, samt givetvis att målningsresultatet med god marginal uppfyller de uppställda normerna.