När det gäller rostskyddsmålning & lackering

Telefon: 044-470 05
Vår nya lösning – kostnadseffektiv i längden.
Underleverantörer i låglöneländer är inte alltid det billigaste alternativet. Broby Sprutmålnings senaste koncept är att erbjuda beställare och slutkund tillgång till ett komplett logistikcentrum med egna transporter i kombination med utvald samarbetspartner.

Behovet av denna tjänst har vuxit fram under senare år, då det har blivit allt vanligare att importera halv- och helfabrikat från låglöneländer. Efter många år i branschen har vi nära kontakt med färgleverantörer som verkar i låglöneländer. Detta innebär att vi kan erbjuda väl beprövade färgsystem för objekt som endast är transportgrundat till färdiglackerad produkt klar för leverans i vår verkstad. Detta är en klar fördel om man skall kunna säkerställa kvalitet och garantiåtagande.

Broby Sprutmålning tillhandahåller lossning från trailer såväl som containerlossning på vikter upp till 16 ton under normal drift, eller för tyngre vikter vid behov. Broby Sprutmålning kan ta hand om era produkter under kortare eller längre tid, ombesörja ordermottagning, orderplock samt reparera och slutlackera godset innan vi distribuerar det till angiven adress enligt avtalad leveransplan. Vi utför även värdehöjande tjänster såsom kvalitetskontroll, packning, frakthandling och montage. Det mesta är möjligt!

Ökad flexibilitet och minskade ledtider vid avvikelser och framförallt en kostnadseffektivare logistikhantering för beställaren är resultatet av ett komplett logistikcentrum där det bästa av två världar förenats - bibehållen lönsamhet för kunden med rätt kvalitet och framförallt leverans på utsatt tid. Konceptet fungerar för enstycksproduktion, serieproduktion såväl som för hela stomsystem. Målet är att avlasta beställaren som därigenom ges möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet.