När det gäller rostskyddsmålning & lackering

Telefon: 044-470 05
Arbetsmiljöpolicy för Brobysprutmålning AB
Vi skall alla samverka för en säker och trivsam arbetsmiljö och med god marginal uppfylla krav enligt gällande lagstiftning.
Vi skall arbeta för att medarbetare får omväxlande arbeten och vi skall hålla sjukfrånvaro och arbetsskador på låg nivå.
Samtliga skall ha utbildning och kunnighet för det arbete de skall utföra. Då nya risker upptäcks gör vi en riskbedömning och vidtar de åtgärder som behövs. Riskbedömning görs skriftligen.

Magnus Ahl
Verkställande direktör


Broby Sprutmålning AB har tillsammans med Sysav installerat ett miljösystem där vårt avfallsansvar till fullo uppfyller krav enligt gällande lagstiftning.

Gulddiplom 2016.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.